visie

Het doel van de volleybalclub VZW Sveka Schoten is om zoveel mogelijk mensen (jeugd en volwassenen) te laten genieten van de volleybalsport, aangepast aan hun niveau. Tevens trachten we het volleybalgebeuren te bevorderen in al zijn aspecten, zowel competitief als niet-competitief, in de regio van Schoten en omstreken.

We willen een vereniging zijn die de volleybalsport serieus neemt, waarbij we de sport in haar volle breedte (mannen senioren, vrouwen senioren, recreanten, jongens, meisjes) beoefenen. Sveka Schoten wil zich profileren als een competitieclub met ambities, met de klemtoon op spelplezier, maar ook als een club met ruimte voor recreanten. Wij zijn lid van verschillende sportbonden (VVB - Vlaamse Volleybal Bond, SPORTA, vzw FEDES) en nemen deel aan de georganiseerde competities en/of andere wedstrijden op regionaal en provinciaal niveau. Daarnaast worden er ook vanuit Sveka volleybal tornooien en andere wedstrijden georganiseerd. 

Een andere belangrijke doelstelling van ons beleid is het creëren van eenheid en verenigingsgevoel. Om dit te realiseren trachten wij zoveel mogelijk vanop dezelfde locatie en dagen te trainen en competitie te spelen. Om de samenhorigheid binnen de club te vergroten, willen wij onze leden actief te betrekken bij de vereniging en haar activiteiten. Naast het sportieve aspect wordt binnen de vereniging ook aandacht besteed aan plezier en sfeer om het verenigingsgevoel te versterken.

Daarnaast is het voldoende technisch opleiden van onze leden een doel van ons beleid. Door de inzet van zoveel mogelijk (en volgens budget haalbaar) gediplomeerde of intern opgeleide trainers en coaches denken wij de technische vaardigheden en kennis van onze leden op een hoger niveau te kunnen brengen en houden.