Uitnodiging algemene vergadering SVEKA

Bij deze de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van de vzw Sveka schoten op 08/06/2021 om 20u.  De locatie zal nog doorgestuurd worden, daar we momenteel geen kijk hebben op de corona maatregelen in juni.
Graag jullie aanwezigheidsbevestiging via onderstaande link, in te vullen voor 8 mei 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2-2zXFsNYTKZ51qxaFMSGPLctJ7gezvtHq27pF7F8UAserA/viewform

Volgende agendapunten zullen besproken worden:

  • goedkeuring verslag vorige vergadering (zie bijlage)
  • eventuele  aanpassingen aan de samenstelling van het bestuur en statuten met herbevestiging vaste en effectieve bestuursleden
  • balans en financieel verslag: goedkeuren en afsluiten boekhouding
  • kwijting bestuurders
  • sportief verslag 2020-2021
  • planning 2021-2022 waaronder fusie met volleybalclub Vojaka
  • varia

Met vriendelijke groet, 
Els Peeraer 

Secretaris sveka

datum: 
Tuesday, June 8, 2021 - 20:00