Algemene vergadering vzw Sveka Schoten

De algemene vergadering van de vzw Volleybalclub Sveka Schoten gaat door op 18/06/2019 om 20:00.

De locatie is: Cogelshof, zaal P4

Agendapunten zijn:
> Verslag vorige vergadering goedkeuren
> Balans - financieel verslag
> Sportief verslag
> Diverse