Annulatie eindfeest 12 mei

Door onvoorziene omstandigheden kunnen wij het eindfeest op zaterdag 12 mei 2018 niet laten doorgaan. Wij zijn genoodzaakt dit evenement te verplaatsen en zullen op een zaterdag in september 2018 een startdag SVEKA Schoten organiseren. Meer details hierover verneemt u later wel. 

Wij organiseren een infovergadering over START-FEEST-DAG op maandag 4 juni om 20uur in cafetaria De Zeurt.  Alle geĂ¯nteresseerden zijn hier zeer welkom.