Overzicht lidgelden 2017-2018

REEKS

voor 1 juli na 1 juli
bewegingsschool-starters t/m 12 jaar € 70 € 85
jeugd-studenten € 145 € 160
seniors VVB of Sporta € 170 € 185
seniors beide verbonden € 195 € 210
recreanten (fedes-sporta-VVB) € 90 € 105

Vanaf een tweede gezinslid wonende op hetzelfde adres, krijg je een korting van 10 euro.
Nieuwe leden betalen steeds het voordeligste tarief. (voor 1 juli)
Vanaf 1 januari betaalt men nog de helft van het lidgeld.

Mogen wij U vragen bij betaling naam en reeks van het lid te vermelden?

Rekeningnummer : BE82 0015 1950 2168
SVEKA SCHOTEN VZW

Wij danken U voor een vlotte regeling.
Met sportieve groeten,

Het bestuur