Volleybalclub Sveka Schoten

Persoonlijke data (GDPR)

  • Onze leden geven toestemming dat alle opgevraagde gegevens door de club gebruikt mogen worden voor de hoogstnoodzakelijke doeleinden. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een centrale database en zullen nooit aan derden worden doorgegeven of openbaar gebruikt worden. (Buiten deze gegevens kunnen enkel maten (kledij) opgevraagd worden en dit omwille van aankoop van materiaal. Dit alles volgens de gangbare GDPR-wetgeving.)

  • Onze leden geven toestemming om via Twizzit, mail, infoboekje, flyer & nieuwsbrief op de hoogte gehouden te worden van wat er gebeurt in onze club. De club zal nooit gegevens doorgeven aan externe personen, waaronder sponsors.

  • Onze leden geven toestemming tot gebruik van audio en visueel materiaal, waar de betrokken persoon opstaat. Dit in overeenstemming met de wet op de privacy op gebruik van audio en visueel materiaal.

  • Elk lid is verplicht wijzigingen van de opgevraagde gegevens steeds te melden aan het secretariaat.

  • De gegevens worden enkel bijgehouden zolang de lidmaatschapsperiode loopt + 2 jaar (voor het geval een lid wil herinschrijven).

  • Als sportclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen het bovenstaande, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het secretariaat.

Scroll naar boven