Volleybalclub Sveka Schoten

Gedragscode voor onze leden

Algemeen

 • In en buiten de zaal wordt niet gerookt.
 • Jeugdspelers drinken geen alcohol voor of na de training/wedstrijd in de cafetaria, de kleedkamer of de zaal.
 • Heb je een probleem met iets, vertel het aan je trainer/trainster.
 • Heb je een probleem dat je niet met de trainer/trainster kan oplossen, neem dan contact op met de sportief verantwoordelijke. Hij zoekt dan samen met jou naar een oplossing.  Je mag je ook altijd wenden tot onze ombudspersoon of Club-API.

Ombudspersoon / Club-API: Dieter Lenaers, Dirk Wouters

Bij de API (= aanspreekpersoon integriteit) kunnen alle leden of andere betrokkenen bij het volleybal terecht met een vraag of voor advies of doorverwijzing betreffende een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Twijfel niet om contact op te nemen.

De API biedt je een luisterend oor en zal je helpen bij het verhelderen van je vraag of melding.

De API is iemand die discreet en onafhankelijk handelt.

Voor de training of de wedstrijd

 • Spelers en speelsters zijn 20 minuten voor de training en 45 minuten voor de wedstrijd aanwezig.
 • Laat geen geld of dure spullen achter in de kleedkamer, maar neem ze mee in de zaal.
 • Iedereen draagt de nodige sportkledij en geschikte volleybalschoenen.  Dus geen turnpantoffels of sportschoenen met zwarte zolen.
 • Alle kledij wordt netjes in de kleedkamer opgehangen.  We laten de kleedkamers en de douches proper achter.
 • Als je niet naar een training of wedstrijd kan komen, verwittig je ruim op voorhand je trainer/trainster.
 • Voor de wedstrijden heeft elke speler/speelster een opwarmshirt en het clubshirt bij zich.

In de zaal

 • We halen alleen het materiaal dat de trainer vraagt.  Het materiaal blijft steeds in de zaal.
 • Als het terrein nog niet gebruikt is, plaatsen we het net voor de training/wedstrijd vooraf.
 • Iedereen helpt bij het klaarzetten en het opbergen van het materiaal.
 • Er wordt niet gevoetbald met de ballen.
 • Om veiligheidsredenen laten we ballen niet zomaar rondslingeren op of naast het terrein.
 • Alle spelers en speelsters letten erop dat andere trainingen en/of matchen niet gestoord worden.
 • Elke speler en speelster gedraagt zich beleefd en respectvol tegenover medespelers, de trainers, de coaches, de tegenpartij en de scheidsrechter.  Wie dat niet doet en zich brutaal gedraagt, riskeert een sanctie.
 • Tijdens een wedstrijd geeft niemand opmerkingen aan of over de scheidsrechter.  Alleen de ploegkapitein mag de scheidsrechter raadplegen i.v.m. een beslissing.

Na training of wedstrijd

 • Als er na de training of match geen andere ploeg meer komt trainen/spelen, ruimen we samen al het materiaal (palen, net, banken, tribunes, matten…) mee op.
 • Na elke wedstrijd nemen we onze flessen mee, ook als er na ons nog een wedstrijd is. Petflessen worden geledigd en in de daartoe bestemde container gedeponeerd.
 • Om hygiënische redenen wordt iedereen verzocht te douchen na een training en een wedstrijd.
Scroll to Top