Volleybalclub Sveka Schoten

Gedragscode voor onze leden

Algemeen

 • Leden moeten zich houden aan de regels en richtlijnen van de sportverbond(en) of federatie(s) waarbij Sveka Schoten is aangesloten.
 • Er wordt verwacht dat onze leden zich professioneel gedragen en respectvol zijn tegenover andere leden, trainers, coaches, medewerkers en andere betrokkenen bij de club en externen zoals de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Leden mogen geen discriminatie tolereren of aanmoedigen op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie, of enige andere beschermde status.
 • Leden moeten zich aan de geldende wet- en regelgeving houden, inclusief degene die betrekking hebben op kinderbescherming en anti seksueel geweld.
 • Onze leden moeten zorgen voor een positief voorbeeld voor andere leden en de gemeenschap waarin de club actief is. Hierbij vragen wij ook een engagement bij extra-sportieve activiteiten binnen onze club (tapdiensten, terreinverantwoordelijke, organisatie evenementen…).
 • Onze club tolereert geen enkel gebruik, noch aanmoediging tot het gebruik van verboden middelen.
 • Jeugdspelers drinken geen alcohol voor of na de training/wedstrijd in de cafetaria, de kleedkamer of de zaal.
 • Er geldt een algemeen rook-, eet- en drankverbod van zodra men de binnendeur in de sporthal is gepasseerd. Met uitzondering van met water gevulde, goed afgesloten drinkbussen.
 • Kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden en om te douchen (watergevechten e.d. zijn hier niet gepast). Alle kledij wordt netjes in de kleedkamer opgehangen of meegenomen in de eigen sporttas. We laten de kleedkamers en de douches proper achter. 
 • Iedereen draagt de nodige sportkledij en geschikte volleybalschoenen. Dus geen turnpantoffels of sportschoenen met zwarte zolen.
 • Om hygiënische redenen wordt iedereen verzocht te douchen na een training en een wedstrijd.
 • Rondhangen in de sporthal hoeft niet – tenzij om te supporteren voor je mede clubleden.
 • Omkleden, wisselen van schoeisel gebeurd te allen tijde in de kleedkamers, niet in de sporthal. 
 • Neem je persoonlijke bezittingen (geld, gsm, etc.) mee in de zaal. Het bestuur is in geen enkel geval verantwoordelijk voor verdwenen, gestolen of beschadigde bezittingen. 
 • Wanneer bij de start van een training/wedstrijd het terrein nog niet gebruiksklaar is, wordt het plaatsen van het net en ander noodzakelijk materiaal gezien als een teamactiviteit.
  • We halen alleen het materiaal dat strikt nodig is voor de wedstrijd of wat de trainer vraagt. Het materiaal blijft steeds in de zaal.
  • Iedereen wordt verwacht het sportmateriaal op de juiste manier te gebruiken en te onderhouden.
  • Leden moeten beschadiging aan de sporthal of het sportmateriaal onmiddellijk melden aan een verantwoordelijke binnen de club.
 • Er wordt niet gevoetbald met de ballen. Na gebruik worden alle ballen verzameld, nageteld en indien nodig het veld opgeruimd.
 • Om veiligheidsredenen laten we ballen niet zomaar rondslingeren op of naast het terrein.
 • Alle leden letten erop dat andere trainingen en/of wedstrijden niet gestoord worden.
 • Na afloop van training of wedstrijd wordt het veld netjes achtergelaten, ook als er nadien nog een andere training of wedstrijd is.
 • Als er na de training of match geen andere ploeg meer komt trainen/spelen, ruimen we samen al het materiaal (palen, net, banken, tribunes, matten…) mee op.
 • De trainers zijn als eerste bevoegd binnen hun team om leden, die zich niet aan de afspraken houden, hierop te wijzen. Mogelijks kan de trainer ervoor kiezen om bij inbreuken, een deel van een training of wedstrijd of zelfs een gehele wedstrijd niet te laten spelen. Bij ernstige overtredingen wordt in overleg met het bestuur bepaald of het lid tijdens meerdere wedstrijden geschorst wordt. In elk geval is het lid aanwezig op de wedstrijd en brengt hij/zij de wedstrijd als bankzitter door.

Trainingen

 • De training begint steeds op tijd. 10 minuten voor training is iedereen klaar en aanwezig in de zaal. Meld je aanwezigheid altijd via Twizzit. 

 • Maak voor de training even gebruik van het toilet. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt tijdens de training een plaspauze toegestaan. Drinkpauzes zijn op aanvraag in samenspraak met de trainer.

 • Berg tijdens de training je smartphone veilig (en op stille modus) op in je sportzak. Je mag deze niet gebruiken tijdens een training.

 • In geval van dringende oproepen wordt er met de trainer een gepaste oplossing gezocht.

 • Als je om een uitzonderlijke reden niet kan komen of te laat zal zijn, gelieve dan de trainer voor de training te verwittigen. Als je niet verwittigt, kan een trainer/coach beslissen hiermee rekening te houden tijdens de wedstrijdselectie.

 • Als een jeugdspeler de sporthal verlaat zonder toestemming van de trainer of verantwoordelijke tijdens de training, is de trainer of verantwoordelijke verplicht het sportief bestuur en de ouders van desbetreffende jeugdspeler op de hoogte te brengen.

Wedstrijden

 • Spelers en speelsters zijn 1 uur voor de wedstrijd aanwezig in de sporthal en 45 minuten voor de wedstrijd aanwezig op het speelveld.

 • Elke speler dient zich er zelf van op de hoogte te stellen wanneer hij/zij moet spelen. De online kalender (Volleyscores, Federatie of Twizzit) is hierbij een handig instrument. 

 • Als men niet kan deelnemen aan een wedstrijd dient de trainer/coach op tijd verwittigd te worden. Op tijd wil zeggen: minstens twee trainingen op voorhand. Dit geeft de trainer de kans om eventueel invallers te zoeken. Tevens meld je steeds je aanwezigheid/afwezigheid via Twizzit.

 • Bij uitwedstrijden wordt het uur van afspraak bepaald door de trainer/coach voorafgaand aan de wedstrijd. Van ouders wordt verwacht dat zij voor vervoer zorgen naar en van uitwedstrijden. Een beurtrol is hier aan te raden. 

 • De speler/speelster ontvangt van de club een wedstrijdshirt. Deze worden gedragen tijdens alle competitiewedstrijden. De speler/speelster staat in voor het onderhoud en de goede staat van de kledij. Het clubshirt kan te allen tijde opgevraagd worden door de club. Als de speler/speelster het clubshirt niet inlevert of er zijn ernstige sporen van onzorgvuldig gebruik, wordt een eventuele vrijheidsaanvraag geweerd en wordt een vergoeding van € 50 aangerekend.

 • Spelers moeten zich gedragen in een geest van sportiviteit en fair play, niet alleen tegenover de scheidsrechter, maar ook tegenover andere officials, de tegenstrevers, ploeggenoten en supporters. 

 • Beslissingen van de scheidsrechter(s) worden op een sportieve manier aanvaard. In geval van twijfel mag er op een beleefde manier uitleg gevraagd worden, maar dit alleen door de kapitein op het terrein. Andere teamleden moeten zich onthouden van elke actie om beslissingen van de scheidsrechter te beïnvloeden. 

 • Verbaal of non-verbaal geweld wordt niet geduld. In geval dit voorkomt, zal het bestuur optreden.

 • Elke trainer/coach is verantwoordelijk voor zijn/haar spelers:

  • De trainer/coach moet zorgen voor een veilige, verantwoorde en positieve leeromgeving voor de spelers.

  • De trainer/coach heeft een voorbeeldfunctie naar de spelers toe. Dit uit zich in correct gedrag, kleding en attitude zowel op als naast het veld.

  • De trainer/coach mag geen geweld of bedreiging gebruiken tegen spelers of andere betrokkenen.

  • De trainer/coach zorgt voor een correct opvolging van registraties en aanwezigheden via Twizzit. Bij herhaaldelijke afwezigheden volgt de trainer/coach dit persoonlijk op en betrekt, indien nodig, het bestuur in deze.

  • De trainer/coach is net zoals de spelers ruim op voorhand aanwezig. Eventuele afwezigheid wordt op voorhand gemeld aan het team en via Twizzit. 

  • De trainer/coach zorgt voor de opvolging van de interne gedragscode en spreekt desnoods hierover de spelers aan. Indien nodig wordt het bestuur hiervoor ingeschakeld of betrokken.

Club API

Ombudspersoon / Club-API: Dieter Lenaers, Dirk Wouters

  • Bij de API (= aanspreekpersoon integriteit) kunnen alle leden of andere betrokkenen bij het volleybal terecht met een vraag of voor advies of doorverwijzing over een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Twijfel niet om contact op te nemen. 

  • De API biedt je een luisterend oor en zal je helpen bij het verhelderen van je vraag of melding. De API is iemand die discreet en onafhankelijk handelt.

  • Ook bij oudergesprekken, problemen tijdens jeugdtrainingen en -wedstrijden, dient de API op de hoogte gebracht te worden om (indien nodig) het traject mee op te volgen.

  • Heb je een probleem met iets, vertel het aan je trainer/trainster.

  • Is er iets dat je niet met de trainer/trainster kan oplossen, neem dan contact op met de sportief verantwoordelijke. Hij zoekt dan samen met jou naar een oplossing.  Je mag je ook altijd wenden tot onze ombudspersoon of Club-API.

Scroll naar boven